อำเภอกงไกรลาศ

อำเภอกงไกรลาศได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อประมาณ พุทธศักราช 2437  ตั้งอำเภอครั้งแรกที่บริเวณตลาดบ้านกง หมู่ที่ 1 ตำบลกง      ฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำยม  ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปัจจุบันประมาณ 3 กิโลเมตร เดิมชื่อว่า “อำเภอบ้านไกร”  โดยมีพระกงไกรลาศ เป็นนายอำเภอคนแรกและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “อำเภอกงไกรลาศ”   ครั้นเมื่อ พ.ศ 2508  ได้รับงบประมาณ จากกระทรวง มหาดไทย ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาทำการปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่ริมถนนสิงหวัฒน์  สายที่ 9 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 21  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง  ซึ่งเป็นที่ดินมีระดับสูงน้ำท่วมไม่ถึง  มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่  และเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลต่าง ๆ ได้โดยสะดวก

สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ
เบอร์โทรศัพท์: 055-691-247 เบอร์แฟกซ์: ---
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay